مهندس نقشه بردار چی می خواد؟

پهپاد نقشه برداری

کیفیت 4K

سیستم انتقال OcuSync 2.0

سنسور تشخیص مانع

تشخیص مانع از 5 جهت

سنسور دوربین 1 اینچی

سنسور 1 اینچی

کرکره میکانیکی

کرکره میکانیکی

30 دقیقه پرواز

30 دقیقه پرواز

برندهای روز در نقشه برداری

پیشنهادات توپو کالا
ترازیاب
  • ترازیاب
  • سه پایه
  • متر
  • ژالون گیر
  • تراز لیزری
  • منشور