جامعه مهندسین نقشه بردار

شاید شما یک مهندس نقشه بردار باشید ! بستری نیاز بود تا مهندسین لایق بتوانند توانایی ها ، بیوگرافی ،اطلاعات ارتباطی و نمونه پروژه های خود را ارائه دهند .

ما در توپوکالا ایده ی جامعه مهندسین نقشه بردار را پیاده سازی کردیم تا مهندسین نقشه بردار بر اساس موقعیت مکانی  رزومه خود را ارائه دهد و متخصصین ما با معرفی شخص به گوگل بصورت رایگان خدمتی خالصانه به جامعه مهندسین نقشه بردار ارائه دهیم.

[ex_tpgrid style="8" column="5" count="23" posts_per_page="12" fullcontent_in="collapse" search_box="show" ]