مهندس نقشه بردار چی می خواد؟

پهپاد نقشه برداری

کیفیت 4K

سیستم انتقال OcuSync 2.0

سنسور تشخیص مانع

تشخیص مانع از 5 جهت

سنسور دوربین 1 اینچی

سنسور 1 اینچی

کرکره میکانیکی

کرکره میکانیکی

30 دقیقه پرواز

30 دقیقه پرواز